Blijdorp Roemenië

Een voorbeeld van structurele verbetering op gebied van gehandicaptenzorg in Roemenië.

Het toont aan dat:

    • het mogelijk is samen te werken met de huidige Roemeense autoriteiten,
    • de nieuwe Roemeense generatie de ontwikkeling van hun land naar West-Europees model in eigen handen kan nemen met een minimum aan ondersteunig vanuit het westen, en dit zowel op inhoudelijk als materieel vlak.Blijdorp Romania

An example of the structual improvement in the field of care for people with a handicap in Romania.

It proves that:

  • it is possible to cooperate with the current Romanian authorities
  • the new Romanian generation is able to improve the development of their country to the West- European model, and this with a minimum of assistence (on substantive and on material level) of the West.

Blijdorp Romania

Un exemplu al îmbunatatirii structurale în România.

Ceea ce demonstreaza ca:

  • este posibila cooperarea cu autoritatile Române actuale;
  • noua generatie Româneasca este capabila sa îmbunatateasca nivelul de dezvoltare al tarii dupa modelul Vest European, si aceasta cu un minim de asistenta din partea Vestului